ยินดีต้อนรับ โรงเรียนบ้านปรีง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนดีระดับตำบล 120 หมู่ที่ 11 ตำบลบะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เรียนดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชาสัมพันธ์


โรงเรียนบ้านปรีง เป็นโรงเรียนดีระดับตำบล ประจำตำบลบะ อ.ท่าตุม จ.สุรินทร์
 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส
มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 325 คน
 บุคคลากร 20 คน
 พื้นที่เขตบริการ 5 หมู่บ้าน
แห่เทียนเข้าพรรษาวัดโพธิ์ศรีสว่าง


แชมป์ฟุตซอล 12 ปีหญิงอำเภอท่าตูม
รอบ 8 ทีม จังหวัดสุรินทร์ สนามเผ่าเผ่น