ยินดีต้อนรับ โรงเรียนบ้านปรีง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนดีระดับตำบล 120 หมู่ที่ 11 ตำบลบะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เรียนดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

เหรียญทองการสวนถาดแห้ง ระดับประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น